3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng thành lập ngày 23/03/2007. Hoạt động...

Xem thêm cafef.vn

21,400 -600 -2.73%
 • EPS 12 tháng

  710

 • P/E

  30.31

 • Giá trị sổ sách

  20,480

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  99.71

 • KLCP lưu hành

  4,659,200

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp