3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26
(Upcom)

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26 là công ty được cổ phần hóa từ công ty quản...

Xem thêm cafef.vn

8,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,430

 • P/E

  2.42

 • Giá trị sổ sách

  17,610

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  8.30

 • KLCP lưu hành

  1,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp