3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói

Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH Gạ...

Xem thêm cafef.vn

4,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,150

 • P/E

  -3.56

 • Giá trị sổ sách

  -10,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  37.09

 • KLCP lưu hành

  9,046,425

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp