3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xe khách Hà Nội
(Upcom)

CTCP Xe khách Hà Nội

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Cổ phần Xe khách Hà Nội là doanh nghiệp cổ phần hóa từ Daonh nghiệp nhà nước - Côn...

Xem thêm cafef.vn

7,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  230

 • P/E

  29.95

 • Giá trị sổ sách

  11,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  13.20

 • KLCP lưu hành

  1,885,306

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp