3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh...

Xem thêm cafef.vn

7,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  110

 • P/E

  66.60

 • Giá trị sổ sách

  10,480

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20.31

 • KLCP lưu hành

  2,672,157

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp