3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng là doanh nghiệp phục vụ công ích, đơn vị đầu...

Xem thêm cafef.vn

10,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,970

 • P/E

  5.14

 • Giá trị sổ sách

  12,230

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.93

 • KLCP lưu hành

  1,280,000

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp