3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (HNX)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam được thành lập theo quyết đ...

Xem thêm cafef.vn

7,500 -100 -1.32%
 • EPS 12 tháng

  450

 • P/E

  16.53

 • Giá trị sổ sách

  12,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  591.80

 • KLCP lưu hành

  78,907,276

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp