3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà tiền thân là Công ty Kinh doanh Vậ...

Xem thêm cafef.vn

9,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  310

 • P/E

  31.49

 • Giá trị sổ sách

  10,870

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  208.55

 • KLCP lưu hành

  21,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp