3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

01/07/205, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận ...

Xem thêm cafef.vn

26,900 -3,400 14.47%
 • EPS 12 tháng

  1,230

 • P/E

  21.94

 • Giá trị sổ sách

  17,590

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  753.16

 • KLCP lưu hành

  27,998,600

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp