3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty CP Xây dựng công trình ngầm VINAVICO được thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2003 thôn...

Xem thêm cafef.vn

500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  -6,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.44

 • KLCP lưu hành

  4,870,845

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp