3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX)

Y tế / Dược phẩm

VINAHERBFOODS.,JSC là một doanh nghiệp được kế thừa từ truyền thống của gia đình kinh doan...

Xem thêm cafef.vn

2,800 -100 -3.45%
 • EPS 12 tháng

  70

 • P/E

  42.77

 • Giá trị sổ sách

  10,100

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  92.79

 • KLCP lưu hành

  33,139,996

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp