3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX)

Công nghiệp / Chế tạo máy

Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 1960 tại Hà Nội t...

Xem thêm cafef.vn

23,000 -1,700 7.98%
 • EPS 12 tháng

  3,830

 • P/E

  6.00

 • Giá trị sổ sách

  21,160

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  314.64

 • KLCP lưu hành

  13,680,000

P/E Ngành Công nghiệp / Chế tạo máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp