3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công trình 6 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công trình 6 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Được thành lập tháng 3 năm 1956, qua trên 50 năm xây dựng và trưởng thành , cán bộ công nh...

Xem thêm cafef.vn

8,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,490

 • P/E

  5.56

 • Giá trị sổ sách

  10,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  50.68

 • KLCP lưu hành

  6,105,759

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp