3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần 319.5
(Upcom)

Công ty cổ phần 319.5

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

...

Xem thêm cafef.vn

0 -9,900 -100%
 • EPS 12 tháng

  500

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  10,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  4,400,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp