3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UpCOM)

Tài chính / Công ty Chứng khoán

Những năm gần đây công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong vi...

Xem thêm cafef.vn

34,000 -2,900 -7.86%
 • EPS 12 tháng

  600

 • P/E

  56.66

 • Giá trị sổ sách

  11,280

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  571.20

 • KLCP lưu hành

  16,800,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty Chứng khoán: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp