3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA được thành lập năm 1993. Đến nay COTANAGROUP đã được hình ...

Xem thêm cafef.vn

29,600 +300 1.02%
 • EPS 12 tháng

  3,890

 • P/E

  7.62

 • Giá trị sổ sách

  20,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  922.77

 • KLCP lưu hành

  31,174,719

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp