3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Môi giới và quản lý bất động sản

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND) thành lập từ năm 2001 đến nay bao gồm 03 côn...

Xem thêm cafef.vn

7,900 -120 -1.5%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  199.39

 • Giá trị sổ sách

  12,140

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,663.06

 • KLCP lưu hành

  463,678,426

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Môi giới và quản lý bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp