3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng

Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI là một doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc T...

Xem thêm cafef.vn

10,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -230

 • P/E

  -46.04

 • Giá trị sổ sách

  11,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  260.00

 • KLCP lưu hành

  25,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp