3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (UpCOM)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Cảng Quảng Ninh là cảng biển nước sâu nằm trong hệ thống cảng biển Việt Nam thuộc địa bàn ...

Xem thêm cafef.vn

29,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,210

 • P/E

  24.60

 • Giá trị sổ sách

  12,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,236.49

 • KLCP lưu hành

  75,049,936

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp