3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Công trình Giao thông Công chánh
(Upcom)

CTCP Công trình Giao thông Công chánh

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông

Công ty cổ phần Công Trình Giao Thông Công Chánh (GTCC) là doanh nghiệp cổ phần nhà nước x...

Xem thêm cafef.vn

2,300 +400 21.05%
 • EPS 12 tháng

  430

 • P/E

  5.37

 • Giá trị sổ sách

  10,450

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  61.81

 • KLCP lưu hành

  26,875,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp