3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (UpCOM)

Công nghiệp / Giao thông vận tải

Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập năm 2007 bởi 3 cổ đông sáng lập gồm Tổn...

Xem thêm cafef.vn

4,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -40

 • P/E

  -100.28

 • Giá trị sổ sách

  -690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  146.02

 • KLCP lưu hành

  36,505,000

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp