3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX)

Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) được thành lập ngày 26/04/2002 trên cơ sở cổ...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,360

 • P/E

  6.99

 • Giá trị sổ sách

  19,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  67.34

 • KLCP lưu hành

  4,081,450

P/E Ngành Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp