3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Vật Tư (Công ty C&T), tiền thân là doanh nghiệp nhà ...

Xem thêm cafef.vn

19,200 +200 1.05%
 • EPS 12 tháng

  5,840

 • P/E

  3.29

 • Giá trị sổ sách

  15,820

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  766.37

 • KLCP lưu hành

  39,915,069

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Kinh doanh thép và vật tư: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp