3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO là một doanh ng...

Xem thêm cafef.vn

38,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,000

 • P/E

  18.97

 • Giá trị sổ sách

  16,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  334.40

 • KLCP lưu hành

  8,800,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp