3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tiền thân là Cục Thiết kế Dân dụng – Nha Kiến...

Xem thêm cafef.vn

27,400 +100 0.37%
 • EPS 12 tháng

  630

 • P/E

  43.56

 • Giá trị sổ sách

  10,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  980.22

 • KLCP lưu hành

  35,774,448

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp