3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (UpCOM)

Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông (Infonet) được thành lập từ năm 2003,với gi...

Xem thêm cafef.vn

20,000 -100 -0.5%
 • EPS 12 tháng

  1,960

 • P/E

  10.22

 • Giá trị sổ sách

  34,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  145.56

 • KLCP lưu hành

  7,277,780

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ công nghệ thông tin: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp