3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (HNX)

Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp

Khởi nguồn từ hoạt động cung ứng nhân lực cho tổ hợp Nhà thầu Kumagai- Kajima tại Việt Nam...

Xem thêm cafef.vn

11,700 -1,200 -9.3%
 • EPS 12 tháng

  60

 • P/E

  211.38

 • Giá trị sổ sách

  10,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  297.79

 • KLCP lưu hành

  25,452,500

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp