3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Cảng Chân Mây (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Cảng Chân Mây (UpCOM)

Công nghiệp / Logistics

Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cảng Chân Mây theo Quyết...

Xem thêm cafef.vn

8,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  170

 • P/E

  47.55

 • Giá trị sổ sách

  10,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  262.48

 • KLCP lưu hành

  32,405,415

P/E Ngành Công nghiệp / Logistics: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp