3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (UpCOM)

Nông nghiệp / Lương thực

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – MILIKET tiền thân là Xí nghiệp Lương Thực Th...

Xem thêm cafef.vn

65,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,960

 • P/E

 • Giá trị sổ sách

  29,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  314.40

 • KLCP lưu hành

  4,800,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Lương thực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp