3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tiền thân là Công ty công tư hợp doanh Xuất Nhập Khẩu T...

Xem thêm cafef.vn

218,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  28,590

 • P/E

  7.62

 • Giá trị sổ sách

  122,880

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,765.80

 • KLCP lưu hành

  8,100,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp