3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn tiền thân là Công ty TNHH MTV Xuất nhập k...

Xem thêm cafef.vn

19,200 -1,500 8.47%
 • EPS 12 tháng

  2,110

 • P/E

  9.12

 • Giá trị sổ sách

  20,130

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,662.72

 • KLCP lưu hành

  86,600,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp