3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước kia là Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công t...

Xem thêm cafef.vn

35,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,450

 • P/E

  7.87

 • Giá trị sổ sách

  20,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  455.00

 • KLCP lưu hành

  13,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp