3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (HOSE)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Với chiến lược phát triển lâu dài, công ty không ngừng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ...

Xem thêm cafef.vn

41,000 +400 0.99%
 • EPS 12 tháng

  2,970

 • P/E

  13.81

 • Giá trị sổ sách

  17,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,394.00

 • KLCP lưu hành

  34,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp