3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (UpCOM)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty COTECLAND được thành lập từ Nhà máy Coterraz, Trung tâm Kinh doanh Bất động sản và...

Xem thêm cafef.vn

500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  630

 • P/E

  0.79

 • Giá trị sổ sách

  1,250

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10.58

 • KLCP lưu hành

  21,150,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp