3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và ...

Xem thêm cafef.vn

45,500 -2,000 4.6%
 • EPS 12 tháng

  5,900

 • P/E

  7.71

 • Giá trị sổ sách

  33,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,192.45

 • KLCP lưu hành

  26,207,583

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp