3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần COKYVINA (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần COKYVINA (HNX)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Là một trong những doanh nghiệp cổ phần với 49% vốn góp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ...

Xem thêm cafef.vn

16,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  600

 • P/E

  27.36

 • Giá trị sổ sách

  19,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  66.20

 • KLCP lưu hành

  4,012,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp