3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX)

Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép

Tiền thân của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE là Nhà máy Ống thép Việt Đức trực ...

Xem thêm cafef.vn

39,000 -900 -2.26%
 • EPS 12 tháng

  1,100

 • P/E

  35.51

 • Giá trị sổ sách

  18,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,077.52

 • KLCP lưu hành

  53,269,670

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Sản xuất Thép: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp