3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (UpCOM)

Công nghiệp / Cơ khí

Tiền thân của Công ty cổ phần Cơ Khí An Giang ngày nay là Xí Nghiệp Cơ Khí An Giang. Cơ Kh...

Xem thêm cafef.vn

37,400 +200 0.54%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  122.91

 • KLCP lưu hành

  3,286,404

P/E Ngành Công nghiệp / Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp