3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (HNX)

Công nghiệp / Thiết bị điện

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ xí nghiệp Cơ điện t...

Xem thêm cafef.vn

25,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  760

 • P/E

  33.82

 • Giá trị sổ sách

  10,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  206.40

 • KLCP lưu hành

  8,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Thiết bị điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp