3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE)

Công nghiệp / Phát triển Hạ tầng giao thông

Trước nhu cầu vốn đàu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của ...

Xem thêm cafef.vn

17,250 -1,250 -6.76%
 • EPS 12 tháng

  300

 • P/E

  57.29

 • Giá trị sổ sách

  26,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  5,491.79

 • KLCP lưu hành

  318,364,813

P/E Ngành Công nghiệp / Phát triển Hạ tầng giao thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp