3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (UpCOM)

Công nghiệp / Logistics

Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip được thành lập ngày 28/10/2014 bởì 02 cổ đông lớn là Công ty...

Xem thêm cafef.vn

57,000 -300 -0.52%
 • EPS 12 tháng

  3,970

 • P/E

  14.36

 • Giá trị sổ sách

  17,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,605.25

 • KLCP lưu hành

  63,250,000

P/E Ngành Công nghiệp / Logistics: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp