3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần COMA18 (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần COMA18 (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Là một doanh nghiệp cổ phần hoạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (CO...

Xem thêm cafef.vn

5,400 -110 -2%
 • EPS 12 tháng

  370

 • P/E

  14.41

 • Giá trị sổ sách

  1,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  170.32

 • KLCP lưu hành

  31,539,947

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp