3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 5 được thành lập ngày 01/07/2005. Ngày 01/07/2011 cổ ph...

Xem thêm cafef.vn

10,200 -1,800 -15%
 • EPS 12 tháng

  90

 • P/E

  113.95

 • Giá trị sổ sách

  13,210

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  27.54

 • KLCP lưu hành

  2,699,922

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp