3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)

Năng lượng / Điện năng

Công ty cổ phần Chiếu sáng Công cộng TP.HCM là doanh nghiệp loại 1 và là công ty duy nhất ...

Xem thêm cafef.vn

11,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  850

 • P/E

  13.37

 • Giá trị sổ sách

  11,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  320.92

 • KLCP lưu hành

  28,400,000

P/E Ngành Năng lượng / Điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp