3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Không phải là cảng có quy mô lớn, nhưng Cảng Rau Quả là một trong những cảng hoạt động có ...

Xem thêm cafef.vn

33,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,170

 • P/E

  12.69

 • Giá trị sổ sách

  26,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  259.82

 • KLCP lưu hành

  7,825,922

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp