3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ
(Upcom)

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ

Y tế / Dược phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ tiền thân là Hiệu thuốc Duyên Hải trực thuộc Công ty Dượ...

Xem thêm cafef.vn

0 -7,900 -100%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  10,735,708

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp