3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Cafico Việt Nam được thành lập lần đầu ngày 17/01/1984, đến ngày 02/07/200...

Xem thêm cafef.vn

9,100 -600 -6.19%
 • EPS 12 tháng

  1,980

 • P/E

  4.59

 • Giá trị sổ sách

  13,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  20.33

 • KLCP lưu hành

  2,234,280

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp