3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường
(Upcom)

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân...

Xem thêm cafef.vn

10,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.28

 • KLCP lưu hành

  1,335,000

P/E Ngành : N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp