3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom

Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ...

Xem thêm cafef.vn

2,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -50

 • P/E

  -44.38

 • Giá trị sổ sách

  10,070

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.94

 • KLCP lưu hành

  21,712,440

P/E Ngành Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp