3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Ngày 05/04/2017: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 1791/UBCK...

Xem thêm cafef.vn

10,700 +100 0.94%
 • EPS 12 tháng

  80

 • P/E

  132.39

 • Giá trị sổ sách

  11,080

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  422.65

 • KLCP lưu hành

  39,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp